Disclaimer

Geen aansprakelijkheid

Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door BBA techniek uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel BBA techniek zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. BBA techniek aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie artikelen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. BBA techniek verstrekt door middel van deze site informatie over haar producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@bbatechniek.nl. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het BBA techniek de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.